hargervaart1

Opening seizoen

Laat de brandstof prijs je niet weerhouden om de route naar WSV Hargervaart te ondernemen, leden en passanten zijn weer van harte welkom.

Antifouling controle

Geplaatst op 01-04-2021  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Secretaris

Controle antifoulinggebruik booteigenaren

Beste hargervaarders,

Dit schrijven kwam ik tegen bij HHNK en wil ik jullie niet onthouden. 

Binnenkort bezoeken wij, HHNK in samenwerking met Rijkswaterstaat, diverse jachthavens en stallingterreinen in Noord-Holland om het juist gebruik van antifouling te controleren. Booteigenaren zijn weer gestart met het onderhoud van hun vaartuigen. Vaak wordt dan de onderkant van de boot voorzien van een nieuwe laag aangroei werende verf (antifouling). Voor recreatievaart mag alleen biocide houdende verf worden gebruikt als deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Niet alle producten die, met name in webshops, worden aangeboden voldoen hieraan. Middelen die biociden of koper bevatten, hebben namelijk een uiterst negatief effect op de waterkwaliteit. Het aanbieden of gebruik van niet toegelaten producten kan een boete opleveren óf kan ertoe leiden dat het aangebrachte middel van het vaartuig moet worden verwijderd. 

Milieuvriendelijke alternatieven en tips

Inmiddels zijn er met name voor vaartuigen die alleen op zoet water varen, veel alternatieven ontwikkeld. Graag willen wij de recreatievaart op het juiste gebruik van beschikbare producten, maar vooral op de milieuvriendelijke alternatieven wijzen.

Bijgaand treft u een folder aan met informatie over het gebruik van antifouling. Wij willen u vragen deze folder en de website www.hhnk.nl/antifouling onder de aandacht te brengen bij uw leden, ligplaatsnemers en andere booteigenaren.

Tijdens de controles delen onze toezichthouders zelf de folder ook uit en geven zij tips. 

Hartelijk dank voor uw medewerking en als u vragen heeft, dan horen wij het graag.


 

WaterSportVereniging Hargervaart

Hargervaart 4

1871PL Schoorl

Havenmeester:

Telefoon : 06-42745193

Aanwezig: 09:00 - 10:00 en 17:00 - 18:00

Contactformulier

Bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0131 3131 34

Postadres:

Kalf 82c

1509AE Zaandam 

 

 

 

WaterSportVereniging Hargervaart, kortweg WSVH, is een prachtige 1800 meter lange linthaven aan de Hargervaart waar de boten met een tussenruimte van 2 meter achter elkaar liggen en centraal in de omgeving van zee, zandstrand, duinen en bossen voorzien van diverse wandel en fietsroutes. Het zijn de vrijwilligers die de haven in topconditie houden zodat het fijn recreëren is. Meld je aan en beleef het mee!